2012. december 27., csütörtök

Tudásod a Jövőd

A Tudásod a Jövőd projekt bemutatása 


A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése. 

A munkaerőpiacra jutni korszerű ismeretek birtokában lehet, és azok fejlesztése segít abban, hogy meg is lehessen tartani a munkahelyeket. Ehhez korunk megköveteli, hogy digitális ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkezzenek a munkavállalók. 

A Tudásod a Jövőd program célja

A Tudásod a Jövőd projekt ennek érdekében célul tűzi ki a digitális ismeretekkel és nyelvi kompetenciákkal rendelkező lakosság számának növelését. A Tudásod a Jövőd projekt megvalósításával csatlakozunk az Európai Unió országaiban meghirdetett élethosszig tartó tanulás igényének kialakításáról szóló programhoz. Az Európai Parlament és Tanács 2006-ban kiadott ajánlása összefoglalja ehhez az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat, melyek közé az idegen nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztését is sorolják. 

A Tudásod a Jövőd program célja, hogy a tanulási hajlandóság növekedjen a felnőtt lakosság körében és a nemzetközi viszonylatban is kiugróan alacsony foglalkoztatási szint emelkedjen. A Tudásod a Jövőd projekt közvetlen célja minimálisan 100.000 fő bevonása a kompetencia-fejlesztést célzó képzési programokba és ezen létszámból legalább 85.000 fő részére a képzés sikeres elvégzését teszi lehetővé. A Tudásod a Jövőd program célja 10.000 fő hátrányos helyzetű személy bevonása a képzésekbe. 

A Tudásod a Jövőd projekt gazdája a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Munkaerőpiaci Kulcskompetenciák Projektirodája, amely az NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft-vel (NT Kft.) konzorciumot alkotva valósítja meg a projektet. A Tudásod a Jövőd program lebonyolításában együttműködő partnerként vesznek részt az NT Kft. által koordinált eMagyarország Pontokon dolgozó eTanácsadók. 

A Tudásod a Jövőd projekthez kapcsolódóan az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el a közreműködő szervezet feladatait. Az ESZA az egyik legnagyobb uniós pályázatokat kezelő szervezet, amely az Európai Szociális Alap által támogatott foglalkoztatási, oktatási és nevelési célú programok végrehajtásáért felelős. 

A Tudásod a Jövőd program megvalósítását irányító szervek a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM), a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). A Szakmai Tanácsadó Testület (SZTT) a A Tudásod a Jövőd program megvalósításhoz szükséges döntés-előkészítés feladatait látja el a döntéshozó, a közreműködő és a támogatottak felé. A Szakmai Irányító Testület (SZIT) figyelemmel kíséri a A Tudásod a Jövőd projekt szakmai munkájának megvalósítását.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése